Zara Aavaas Draw Result 2BHK+ Study 635 sq.ft.

Zara Aavaas Draw Result 2 BHK + Study 635 Sq Ft Huda Affordable Housing Scheme Project Flats sector 104 Gurgaon

2 BHK + Study 635 Sq Ft

1st Preference
S NO Application NO Flat No Name of Applicant Father Name
1 2124 19062 Jasbir
2 9852 19054 Neetu Kataria Mr. Dvender Kataria
3 1051 19021 Ritesh Kumar Late- Hari Narayan Choudhary
4 10092 19057 Parmeshwari Devi Mr. Sahdev Singh
5 2114 19022 Preeti Bagga Mr. Anirudh Kumar Bagga
6 10397 19055 Raj Hans Kataria Mr. Baljit Singh Kataria
7 1025 19048 Bipin Jethani Shobjraj Jethani
8 1041 19032 Vikas Yadav Jaibir Singh
9 10197 19028 Jagwanti Kataria Late- Baljit Kataria
10 9850 19058 Ravinder Kaushik Mr. Sita Ram
11 10100 19056 Om Parkash Mr. Matu Singh
12 1026 19063 Kavita Vaswani Mahanand Vaswani
13 1038 19011 Deepti Chadha Varun Kumar Chadha
14 10090 19016 Ishwanti Devi Late- Bhule Singh
15 1058 19026 Satender Ruhil Mr. Bijender Singh Ruhil
16 1024 19064 Tina Maya Barman Govind Ram Arya
17 1021 19017 Meena Kalia Kul Bhushan Kalia
18 10256 19041 Shriom Shokeen Late- Ishwar Singh
19 2141 19023 Shivan Bhardwaj Mr. Rajesh Bhardwaj
20 1022 19013 Anil Nagwani Pitamber Nagwani
21 2136 19012 Neha Jain Mr. Ashish Jain
22 10768 19042 Gurminder Singh Talwar Mr. Mehtab Singh Talwar
23 1055 19053 Ravi Kumar Mr. Suresh Chand
24 9881 19001 Nitin Tiwari Mr. Ram Palat Tiwari
25 5492 19036 Neema Goyal Late- Pradeep Goyal
26 3210 19052 Satish Kumar
27 2182 19031 Gurpreet
28 4301 19034 Tarun Gupta
29 2148 19024 Subhash Chander
30 10757 19047 Sapna Goyal
31 8720 19033 Parveen Lata
32 10243 19027 Rajan
33 10376 19044 Ajit Singh
34 2101 19043 Mohinder Singh
35 10663 19015 Shankar Bhowmick
36 10273 19051 Ravi Kumar
37 10249 19045 Ram Phal
38 10248 19038 Sangeeta
39 10279 19061 Jitender Kumar
40 2174 19014 Saju M George
41 10047 19035 Sanchin
42 10278 19046 Sanjeet
43 2143 19018 Vipin Dwivedi
44 10215 19037 Jaldeep Kaushik
45 9925 19002 Milli
46 10245 19025 Rajni
Waiting
1 10204
2 4371
3 9888
4 10251
5 5403
6 10205
7 2125
8 10286
9 9898
10 8789
11 10099
12 10214