Mahira Home 103, Affordable Housing Sector 103 Gurgaon – Draw Date & Draw Result

Mahira Homes 103, Sector 103, Gurugram Affordable Housing – Draw Results

Successful Allottees List will be updated after draw

Draw Date – 1st July 2019

Venue Details Will be Updated soon

 

[gravityform id=”5″ title=”true” description=”true”]

 

Mahira Homes 103 Draw Result sheet

                                 ALLOTMENT SHEET 2 BHK A TYPE
Appl. No. Cust. ID Tower Unit No. Unit No. Applicant Name
5645 MH103/0001 C 401 C-401 Suman
5880 MH103/0002 B 1108 B-1108 RINKU
5879 MH103/0003 C 1808 C-1808 BALKRISHAN
6274 MH103/0004 C 2405 C-2405 Pallavi Gupta
5321 MH103/0005 H 1604 H-1604 Pushpa Kharab
5883 MH103/0006 C 2108 C-2108 BHUPENDER BHOLYAN
6265 MH103/0007 H 605 H-605 Bhola Dutt  Pandey
6174 MH103/0008 H 2601 H-2601 GAURAV SHARMA
5647 MH103/0009 C 1905 C-1905 Bhagwan Sindhli
5477 MH103/0010 C 801 C-801 Dharmbir
6433 MH103/0011 C 1608 C-1608 Yash Taneja
5628 MH103/0012 C 1508 C-1508 Mukesh Kumar
6424 MH103/0013 B 608 B-608 Rahul
5322 MH103/0014 B 101 B-101 Adarsh Kumar
5349 MH103/0015 C 304 C-304 Satyavan Tagale
6480 MH103/0016 B 305 B-305 Kapil Tyagi
5938 MH103/0017 B 604 B-604 Digvijay
5960 MH103/0018 H 2401 H-2401 Sunil Kumar
6196 MH103/0019 H 704 H-704 Jyoti
6215 MH103/0020 H 2004 H-2004 NITISH KUMAR
6226 MH103/0021 H 604 H-604 SATISH KUMAR PAL
5935 MH103/0022 B 505 B-505 Karuna Kochhar
6263 MH103/0023 B 208 B-208 Sushila Jain
5656 MH103/0024 B 1301 B-1301 Vijay Hooda
5342 MH103/0025 B 1205 B-1205 Nidhi saxena
5196 MH103/0026 C 2205 C-2205 Anuj Kumar
5475 MH103/0027 B 1204 B-1204 Surender Kumar
6422 MH103/0028 H 308 H-308 Nandi
6284 MH103/0029 H 901 H-901 Gurveen  Kaur
6400 MH103/0030 H 2405 H-2405 RAMPHAL YADAV
6249 MH103/0031 C 405 C-405 VANDANA AGGARWAL
5622 MH103/0032 H 2508 H-2508 Beena Rani
5917 MH103/0033 H 2008 H-2008 Ranjit Kumar Jha
6290 MH103/0034 B 1008 B-1008 Deepak Singh  Chahar
5914 MH103/0035 B 205 B-205 Suraj Sharma
5638 MH103/0036 C 1005 C-1005 Rajbir
6256 MH103/0037 B 1001 B-1001 Monika  Gupta
6236 MH103/0038 C 905 C-905 Krishan Kumar Gosai
6013 MH103/0039 B 708 B-708 Shiv Kumar
5850 MH103/0040 H 1405 H-1405 Meena
6192 MH103/0041 C 1105 C-1105 PINKI KASHYAP
5927 MH103/0042 C 104 C-104 Amit  Bhardwaj
5463 MH103/0043 H 2304 H-2304 Praveen Lata
5891 MH103/0044 C 1104 C-1104 SANDEEP KUMAR
5961 MH103/0045 H 1201 H-1201 Neetu Negi
6281 MH103/0046 H 2105 H-2105 Anil Kumar
6247 MH103/0047 H 108 H-108 KANWAR PAL SINGH
5305 MH103/0048 H 1101 H-1101 Amit  Kumar
5926 MH103/0049 B 808 B-808 Ravinder Singh
6272 MH103/0050 C 1705 C-1705 Rajender  Singh
5339 MH103/0051 C 1204 C-1204 Nabendu Varma
6207 MH103/0052 B 605 B-605 MUKESH ROHILLA
5860 MH103/0053 H 208 H-208 Bharat lal
6225 MH103/0054 H 805 H-805 VINOD KUMAR
5855 MH103/0055 H 905 H-905 Simrata Kaur
5352 MH103/0056 C 1708 C-1708 Sunil Kumar
6220 MH103/0057 C 2005 C-2005 KAMNA
5925 MH103/0058 H 2201 H-2201 Omkar Singh
5890 MH103/0059 H 2504 H-2504 PROMILA
6417 MH103/0060 B 204 B-204 Vandana Pal
6179 MH103/0061 B 404 B-404 NEETI CHANDOR
6165 MH103/0062 C 305 C-305 HAFEEZA BEGUM
5653 MH103/0063 H 808 H-808 Ajay Kumar Bindhani
6193 MH103/0064 C 1205 C-1205 ABHAY KUMAR  BHADANI
5659 MH103/0065 C 1901 C-1901 Ashish Yadav
5624 MH103/0066 H 601 H-601 Abhishek  kumar
5941 MH103/0067 C 1308 C-1308 Monika Khurana
6259 MH103/0068 H 101 H-101 Vishal  Gupta
5468 MH103/0069 B 801 B-801 Babita Kataria
6170 MH103/0070 H 2308 H-2308 NIDHI
6183 MH103/0071 H 1005 H-1005 Saramastha devi
5950 MH103/0072 H 508 H-508 Sh.Pawan  Kumar
6473 MH103/0073 C 201 C-201 Satish  Kumar
6244 MH103/0074 B 704 B-704 SHADI  LAL
5462 MH103/0075 H 1501 H-1501 Satish Kumar
5472 MH103/0076 C 1004 C-1004 Anshul  Gupta
5937 MH103/0077 H 904 H-904 Sudhir Kumar
6286 MH103/0078 B 508 B-508 Jaywati
6269 MH103/0079 C 1805 C-1805 Lalit Kumar
5644 MH103/0080 B 701 B-701 Sukhbir Singh
5337 MH103/0081 H 105 H-105 Punit Khatri
5894 MH103/0082 H 1208 H-1208 GEETA
5948 MH103/0083 C 204 C-204 VIKRAM BHATIA
5324 MH103/0084 C 404 C-404 Bhavya Kalra
5912 MH103/0085 C 1604 C-1604 Aarushi Chawla
5867 MH103/0086 C 1605 C-1605 Lakhan Rohilla
5639 MH103/0087 H 2605 H-2605 Prashant Dhingra
6253 MH103/0088 C 2508 C-2508 Karan  Bhaskar
6270 MH103/0089 C 308 C-308 Neetu Singhla
6204 MH103/0090 H 201 H-201 SANDEEP DUHAN
5897 MH103/0091 B 304 B-304 ALOK PRATAP SINGH
6235 MH103/0092 B 1404 B-1404 RAMESH SHARMA
6266 MH103/0093 H 305 H-305 Satyajit  Behera
5326 MH103/0094 B 1308 B-1308 Shikha  Ashwani
5967 MH103/0095 C 601 C-601 Paramjeet
5884 MH103/0096 C 1801 C-1801 POONAM JANGHU
6198 MH103/0097 C 2008 C-2008 MANOJ KUMAR KIRAR
6181 MH103/0098 H 1505 H-1505 KAPTAN  SINGH
5464 MH103/0099 C 1108 C-1108 Wattan Kumar
5627 MH103/0100 C 1401 C-1401 Sunil Kumar Tiwari
5901 MH103/0101 H 304 H-304 RAJEEV  JULAHA
5304 MH103/0102 C 1404 C-1404 Jairam Samota
5965 MH103/0103 B 905 B-905 Sandeep Kumar
5460 MH103/0104 C 1701 C-1701 Suresh  Kumar
5943 MH103/0105 C 2004 C-2004 ASHA DUBEY
6246 MH103/0106 H 608 H-608 SUNIL  KUMAR
5549 MH103/0107 H 1704 H-1704 Jagdish Lalwani
5631 MH103/0108 H 1004 H-1004 Seema
5347 MH103/0109 C 1304 C-1304 Simran Kaur
6242 MH103/0110 C 2305 C-2305 ISHAAN SEJWAL
5572 MH103/0111 B 405 B-405 Krishan Rana
5854 MH103/0112 H 205 H-205 Ankita Arora
5474 MH103/0113 C 1008 C-1008 Neelam Jain
5320 MH103/0114 C 1704 C-1704 Sandeep Butola
6254 MH103/0115 C 605 C-605 Princee
5903 MH103/0116 H 801 H-801 JILE SINGH
5851 MH103/0117 C 704 C-704 Kamlesh
5655 MH103/0118 H 804 H-804 Komal Parashar
5946 MH103/0119 B 401 B-401 Masoom Raza
5635 MH103/0120 H 1401 H-1401 Sandeep Kumar
5488 MH103/0121 C 108 C-108 Roshan lal Sharma
5480 MH103/0122 H 1504 H-1504 Sonia
5936 MH103/0123 H 1308 H-1308 Amit Kochhar
5629 MH103/0124 C 1504 C-1504 Riya Rana
5621 MH103/0125 B 705 B-705 Shiv Charan
6258 MH103/0126 H 301 H-301 Sunil Kumari
6202 MH103/0127 C 608 C-608 ANJALI CHHABRA
5312 MH103/0128 H 2404 H-2404 Shweta Yadav
5302 MH103/0129 B 1201 B-1201 Tej Singh
5619 MH103/0130 H 404 H-404 Gidrap Sain
5207 MH103/0131 B 1304 B-1304 Ravinder Kumar
5905 MH103/0132 H 708 H-708 MANOJ
6195 MH103/0133 B 504 B-504 PARAMJEET KAUR MALIK
6176 MH103/0134 H 2604 H-2604 BHANU PRIYA
5314 MH103/0135 B 804 B-804 Tripathi Hemashree B
6168 MH103/0136 B 1104 B-1104 Sonal
5338 MH103/0137 H 1801 H-1801 Ratto
5614 MH103/0138 C 501 C-501 Shiv  Kumar
6243 MH103/0139 H 1605 H-1605 KRISHAN KUMAR SEHRAWAT
6248 MH103/0140 H 2408 H-2408 REKHA
5963 MH103/0141 H 1805 H-1805 Ram Niwas Yadav
5852 MH103/0142 C 705 C-705 Neelam Devi
5863 MH103/0143 C 1405 C-1405 Bijender Singh
5907 MH103/0144 C 508 C-508 GEETA
5642 MH103/0145 C 2505 C-2505 Sushma Singh
5469 MH103/0146 H 1108 H-1108 Rashmii Devi
5471 MH103/0147 C 808 C-808 Rajbir Singh
6209 MH103/0148 C 105 C-105 HARKIRAN  KAUR
6200 MH103/0149 H 1304 H-1304 HIMANSHU LAMBA
6283 MH103/0150 H 2001 H-2001 Riya
6199 MH103/0151 B 601 B-601 PANKAJ SETIA
5898 MH103/0152 H 2305 H-2305 PREETI JHA
5309 MH103/0153 H 1701 H-1701 Vinit Gupta
5964 MH103/0154 C 2204 C-2204 Indra Kumari
6231 MH103/0155 C 901 C-901 IFTIKHAR ALI
5856 MH103/0156 H 204 H-204 Rajeev Kumar Goyal
6221 MH103/0157 H 2108 H-2108 NIDHI
5928 MH103/0158 H 1305 H-1305 Jay Prakash Tiwari
5620 MH103/0159 H 2501 H-2501 Rajani kumari
5315 MH103/0160 B 1208 B-1208 Narender Kumar
5871 MH103/0161 C 2301 C-2301 LALIT KUMAR
6197 MH103/0162 C 2408 C-2408 Bipin Chandel
5921 MH103/0163 H 1301 H-1301 Nitin Goyal
5956 MH103/0164 H 1204 H-1204 Ashish Verma
6418 MH103/0165 B 805 B-805 Megha Bhasin
5200 MH103/0166 C 1804 C-1804 Ram Vijai  Gupta
5203 MH103/0167 B 1004 B-1004 Deep Shkha
5952 MH103/0168 C 1904 C-1904 Sangam Khanna
5910 MH103/0169 C 101 C-101 Manshi Yadav
5615 MH103/0170 H 1104 H-1104 Sharda Devi
6240 MH103/0171 H 908 H-908 UMESHWAR SINGH YADAV
5942 MH103/0172 H 1404 H-1404 Ruby singh
6282 MH103/0173 C 2101 C-2101 Mansi  Kuashik
6019 MH103/0174 B 908 B-908 Roshan
6425 MH103/0175 H 2104 H-2104 Anoop Kumar Dixit
5932 MH103/0176 H 401 H-401 Nishi
6427 MH103/0177 H 2301 H-2301 Raj Rani Sharma
6228 MH103/0178 H 405 H-405 ANURADHA YADAV
6279 MH103/0179 C 708 C-708 Dharmendra
5970 MH103/0180 C 701 C-701 Ratika Gupta
6015 MH103/0181 H 1601 H-1601 Om Prakash
5199 MH103/0182 H 2608 H-2608 Anita Sharma
6230 MH103/0183 H 1001 H-1001 KARTAR SINGH
5957 MH103/0184 H 2505 H-2505 Rajat Agarwal
5630 MH103/0185 B 408 B-408 Mahaveer Singh
6287 MH103/0186 H 2205 H-2205 Sonali Sharma
5596 MH103/0187 B 104 B-104 Ajay  Rana
6178 MH103/0188 H 1908 H-1908 DILIP KUMAR
5930 MH103/0189 C 804 C-804 Soniya Rawat Singh
5306 MH103/0190 B 201 B-201 pratibha gain
5461 MH103/0191 C 2104 C-2104 Jugdeep Singh
5918 MH103/0192 C 504 C-504 Alka Agarwal
6162 MH103/0193 C 2201 C-2201 RAJESH KUMAR
5343 MH103/0194 B 904 B-904 Narinder  Saharan
6496 MH103/0195 B 1408 B-1408 Vikas Sharma
6252 MH103/0196 C 505 C-505 Bhagavat Singh Chauhan
5870 MH103/0197 C 1101 C-1101 ANSHIKA
5929 MH103/0198 B 1401 B-1401 Rajnish Kumar Pandey
5613 MH103/0199 C 1408 C-1408 Yashpal Yadav
5966 MH103/0200 H 1408 H-1408 Kamlesh  Gupta
5640 MH103/0201 C 2308 C-2308 Ravinder pal Singh
5915 MH103/0202 C 604 C-604 Sorabh Puri
5934 MH103/0203 B 1405 B-1405 Sudesh Kumari
5949 MH103/0204 C 2404 C-2404 Sanjay Kumar Singla
5550 MH103/0205 H 1804 H-1804 Ekta Lalwani
5908 MH103/0206 H 1008 H-1008 DHARMENDRA  SINGH
5202 MH103/0207 C 2208 C-2208 Vivek Sharma
5923 MH103/0208 C 805 C-805 Anil Kumar
6205 MH103/0209 H 701 H-701 RAJNI
6206 MH103/0210 B 308 B-308 SEEMA
5318 MH103/0211 H 1608 H-1608 Sudhir Dhingra
5346 MH103/0212 C 1201 C-1201 Manoj Kumar  Agrawal
5911 MH103/0213 C 1305 C-1305 Sandeep
6250 MH103/0214 B 501 B-501 RANJANA
6163 MH103/0215 C 2501 C-2501 BRIJESH KUMAR AGGARWAL
5954 MH103/0216 H 705 H-705 Sanjogata
5931 MH103/0217 H 1705 H-1705 Jyotsna
6208 MH103/0218 H 2101 H-2101 SHANKAR LAL
5892 MH103/0219 C 2304 C-2304 SANGHAMITRA BEHERA
6260 MH103/0220 H 1905 H-1905 Vanita kaushik
6017 MH103/0221 C 301 C-301 Diksha Mehta
6245 MH103/0222 C 904 C-904 BHAGWAN DEI
6416 MH103/0223 H 504 H-504 Shakuntala Jagjit Singh Shanshanwal
5962 MH103/0224 C 1908 C-1908 Shubham Sharma
6020 MH103/0225 H 104 H-104 Sukhdeep Kaur
5951 MH103/0226 H 1105 H-1105 Manju Aggarwal
5650 MH103/0227 C 408 C-408 Deepa Negi
5651 MH103/0228 C 1601 C-1601 Mamta Kaul
5548 MH103/0229 C 2105 C-2105 Parul Lalwani
5888 MH103/0230 H 501 H-501 DHARMENDER SINGH
5470 MH103/0231 C 2401 C-2401 Tara Chand
6187 MH103/0232 H 1808 H-1808 Anita
5958 MH103/0233 B 901 B-901 Monu
5944 MH103/0234 H 1901 H-1901 RUDAL YADAV
5889 MH103/0235 H 1508 H-1508 BIMLA  DEVI
5924 MH103/0236 C 2001 C-2001 Puja Kumari
5002 MH103/0237 H 2208 H-2208 Sangita Sharma
6234 MH103/0238 C 205 C-205 NEHA  DHAR
5570 MH103/0239 H 1708 H-1708 Abhinav Sharma
6229 MH103/0240 H 505 H-505 MANISH KUMAR CHOUDHARY
5895 MH103/0241 H 1205 H-1205 MANOJ  DEVI
6233 MH103/0242 C 908 C-908 ANITA SHARMA
5325 MH103/0243 B 1105 B-1105 Sumitra devi
5484 MH103/0244 C 2504 C-2504 Gunjan Shami
6255 MH103/0245 B 301 B-301 Balwinder Singh Dardi
5940 MH103/0246 C 1208 C-1208 ANIL KUMAR
5947 MH103/0247 C 208 C-208 Raj Kumar
5969 MH103/0248 H 2204 H-2204 Sunita Rani
6014 MH103/0249 H 2005 H-2005 Anju Gupta
5327 MH103/0250 B 1305 B-1305 Jitesh Kumar
6172 MH103/0251 H 408 H-408 JYOTI
6476 MH103/0252 C 1505 C-1505 Manju Giri
5662 MH103/0253 C 1301 C-1301 neena mittal
5344 MH103/0254 B 1101 B-1101 Salma Akhlak
5473 MH103/0255 C 1501 C-1501 Bala
6203 MH103/0256 C 1001 C-1001 Shweta Rani Verma
5868 MH103/0257 B 105 B-105 Sanjeev Kumar
5663 MH103/0258 H 1904 H-1904 Geeta Wadhwa
6177 MH103/0259 B 1005 B-1005 DHEERAJ VIJ
5201 MH103/0260 B 108 B-108 Jagwati
                                   ALLOTMENT SHEET 2 BHK B TYPE
5175 MH103/0261 C 1507 C-1507 Puja  Gupta
6292 MH103/0262 C 603 C-603 Ekta Khandelwal
5683 MH103/0263 C 1602 C-1602 Santosh Kumar
5177 MH103/0264 C 1007 C-1007 Shiksha Devi
5267 MH103/0265 C 1406 C-1406 Pooja Dabas
5588 MH103/0266 C 1606 C-1606 Renu  Singh
5711 MH103/0267 C 1307 C-1307 Suman
5504 MH103/0268 C 2202 C-2202 Birender Kumar
5741 MH103/0269 H 906 H-906 Neeta
6470 MH103/0270 H 2407 H-2407 Rekha Jain
5722 MH103/0271 H 306 H-306 Ravi Kumar
6010 MH103/0272 H 1102 H-1102 Noneet Singh
6299 MH103/0273 B 206 B-206 Annu
5245 MH103/0274 C 1302 C-1302 Preeti Gautam
6312 MH103/0275 C 506 C-506 Hunny
5287 MH103/0276 H 1307 H-1307 Jagdish Rathee
5269 MH103/0277 H 1707 H-1707 Om Prakash
5160 MH103/0278 H 406 H-406 Virmati
6349 MH103/0279 C 2402 C-2402 Sonalika Rani
5183 MH103/0280 C 903 C-903 Manoj kumar
6367 MH103/0281 H 2302 H-2302 Suniti Sahran
5358 MH103/0282 C 503 C-503 Baswanand
5520 MH103/0283 H 1906 H-1906 Keisham Babita Devi
5362 MH103/0284 C 1503 C-1503 Manju Rani
6384 MH103/0285 B 1203 B-1203 Mousumi Ghosh
5179 MH103/0286 B 507 B-507 Garima Mishra Krishan
5513 MH103/0287 B 603 B-603 Vinod Kumar Gauba
6471 MH103/0288 C 1603 C-1603 Inderjeet Singh Bindra
5301 MH103/0289 H 1703 H-1703 Harshit Kumar
5530 MH103/0290 B 1206 B-1206 Siddharth Jain
5172 MH103/0291 B 1302 B-1302 Sharon Manuel
5271 MH103/0292 B 1306 B-1306 Ashish Goyal
6379 MH103/0293 C 302 C-302 Nisha
6392 MH103/0294 H 706 H-706 Sunder Singh Chouhan
5156 MH103/0295 B 303 B-303 Bharti Bhatia
5127 MH103/0296 B 506 B-506 Asha Rani
5497 MH103/0297 H 2306 H-2306 Chirag Sharma
5675 MH103/0298 C 1402 C-1402 Sharif iqbal wani
5193 MH103/0299 C 606 C-606 Prerit Sharma
5541 MH103/0300 C 403 C-403 Capt Harmeet Singh
5299 MH103/0301 H 2102 H-2102 Sunil Kumar
5499 MH103/0302 C 202 C-202 Amit Dua
5574 MH103/0303 C 303 C-303 Amanpreet Kaur
5591 MH103/0304 H 1806 H-1806 Lalit Bahal
5699 MH103/0305 B 702 B-702 Pooja Dubey
5576 MH103/0306 H 1902 H-1902 Manish Garg
5174 MH103/0307 H 1503 H-1503 Sharmila
5554 MH103/0308 B 802 B-802 Laljeet Kumar
5254 MH103/0309 C 1806 C-1806 Dheeraj Saini
5244 MH103/0310 H 503 H-503 Bijender Singh Sheoran
5527 MH103/0311 C 607 C-607 Sumil Sehrawat
6358 MH103/0312 H 1206 H-1206 Ishwanti Devi
5264 MH103/0313 C 1006 C-1006 Paras Dhawan
5232 MH103/0314 H 1203 H-1203 Moinuddin Khan
5730 MH103/0315 H 606 H-606 Naresh Pawar
6375 MH103/0316 H 1907 H-1907 Dhruv Gupta
5151 MH103/0317 B 202 B-202 Suman Devi
6356 MH103/0318 H 1303 H-1303 Juhi Choudhary
5145 MH103/0319 C 702 C-702 Mukand Lal
5293 MH103/0320 C 802 C-802 Sandeep Sharma
6350 MH103/0321 H 1402 H-1402 Ram Devaram
6353 MH103/0322 H 1807 H-1807 Sakshi Jain
6346 MH103/0323 B 1106 B-1106 Suman Rani
5528 MH103/0324 H 903 H-903 Sweety Gandhi
5695 MH103/0325 C 907 C-907 Virender
5733 MH103/0326 C 1707 C-1707 Puneet Arora
5290 MH103/0327 H 203 H-203 Shayra  Khan
5973 MH103/0328 B 306 B-306 Sarvesh Kuamr Rana
5736 MH103/0329 C 306 C-306 Anita Sharma
5531 MH103/0330 H 803 H-803 Bimla Sehrawat
5700 MH103/0331 H 106 H-106 Rubeena Akhter
6364 MH103/0332 C 207 C-207 Veena Diwan
5712 MH103/0333 B 806 B-806 Ajay Kumar Yadav
5263 MH103/0334 H 1702 H-1702 Pardeep Singla
5265 MH103/0335 C 2006 C-2006 Sonam
5294 MH103/0336 C 806 C-806 Subhash chander Verma
5292 MH103/0337 B 302 B-302 Pankajam Dhar Bagati
6300 MH103/0338 C 2007 C-2007 Susanta Kumar Chand
6368 MH103/0339 C 1607 C-1607 Vijay Hooda
6308 MH103/0340 B 102 B-102 Vinod Kumar Saini
5283 MH103/0341 B 203 B-203 Rishi Chaturvedi
5690 MH103/0342 H 2506 H-2506 Kusum Jain
5755 MH103/0343 C 2303 C-2303 Vinita Francis
6343 MH103/0344 B 502 B-502 Vaibhava
5178 MH103/0345 C 807 C-807 Dharamvir Singh
6348 MH103/0346 B 106 B-106 Versha
5246 MH103/0347 H 703 H-703 Dibyendu Ray
5684 MH103/0348 C 1506 C-1506 Madhu Purohit
5166 MH103/0349 H 902 H-902 Indu Bala
6414 MH103/0350 C 706 C-706 Deepti Juneja
6303 MH103/0351 C 2406 C-2406 Manoj
6137 MH103/0352 B 1002 B-1002 Smarth Bawa
5677 MH103/0353 C 102 C-102 Priyanka
6319 MH103/0354 H 1406 H-1406 Bhagyashri Baghel
5438 MH103/0355 C 2302 C-2302 Omveer Singh
5359 MH103/0356 H 2406 H-2406 Shiv Kumar Sharma
6023 MH103/0357 H 603 H-603 Sandeep Kamra
6486 MH103/0358 H 2006 H-2006 Basarat Ali
5763 MH103/0359 B 1406 B-1406 Praveen Gupta
6489 MH103/0360 H 1603 H-1603 Puneet Garg
6395 MH103/0361 H 707 H-707 Ritika Rawat
6469 MH103/0362 B 406 B-406 Satish Kumar Yadav
5743 MH103/0363 B 606 B-606 Veena Dabla
5439 MH103/0364 C 407 C-407 Keerti Verma
5510 MH103/0365 C 2103 C-2103 Raj Kumar Arora
5515 MH103/0366 C 1203 C-1203 Sunita Rajput
5708 MH103/0367 H 502 H-502 Soni Yadav
5297 MH103/0368 H 802 H-802 Vinod Kumar Shah
6465 MH103/0369 B 1202 B-1202 Gurpreet Singh
5170 MH103/0370 C 206 C-206 Payal Kamra
5189 MH103/0371 H 1903 H-1903 Neha Tehlan
5506 MH103/0372 B 803 B-803 Gagan
5222 MH103/0373 H 2503 H-2503 Anand Saxena
5726 MH103/0374 C 2506 C-2506 Gaurav Arora
5164 MH103/0375 C 2207 C-2207 Rajesh Sehrawat
5756 MH103/0376 H 1407 H-1407 Nitin Kumar
5719 MH103/0377 H 1002 H-1002 Najam Baba
6296 MH103/0378 C 2106 C-2106 Niki Singh
5723 MH103/0379 H 2106 H-2106 Anu
6340 MH103/0380 H 1502 H-1502 Komal
5586 MH103/0381 C 1902 C-1902 Kailash Chand Aggarwal
5673 MH103/0382 C 803 C-803 Pritam Singh
5539 MH103/0383 H 1003 H-1003 Satendra Pal Singh
5249 MH103/0384 C 1303 C-1303 Akshay Chopra
5188 MH103/0385 C 1706 C-1706 Pravesh Nautiyal
5696 MH103/0386 C 1202 C-1202 Rina Kumari
5738 MH103/0387 B 503 B-503 Surbhi Mehta
5130 MH103/0388 C 1003 C-1003 Kapil Dixit
5537 MH103/0389 C 1703 C-1703 Jyoti Khandelwal
5540 MH103/0390 H 2202 H-2202 Amit Bhambhani
5273 MH103/0391 C 402 C-402 Jasmeen Anand
5715 MH103/0392 C 1102 C-1102 Vipul Goyal
5582 MH103/0393 C 2306 C-2306 Mayank  Rajput
5691 MH103/0394 B 1402 B-1402 Vipul Gupta
5356 MH103/0395 H 2607 H-2607 Ruchi Adhikary
5163 MH103/0396 H 702 H-702 Anu Fore
5706 MH103/0397 B 903 B-903 Shobha  Tiwari
5184 MH103/0398 B 403 B-403 Ayushi Gandhi
5502 MH103/0399 H 2403 H-2403 Sheeba Khan
5284 MH103/0400 C 1807 C-1807 Tarundeep Gill
5357 MH103/0401 B 703 B-703 Savita
5176 MH103/0402 H 506 H-506 Mintoo Rana
5237 MH103/0403 H 1506 H-1506 Virender Singh
5517 MH103/0404 H 1202 H-1202 Anuradha Sharma
5518 MH103/0405 B 407 B-407 Aradhna Sharma Vashisht
5168 MH103/0406 C 2107 C-2107 Ritu Choudhary
5693 MH103/0407 C 1702 C-1702 Saroja Pradhan
5496 MH103/0408 C 1803 C-1803 Navin Bhardwaj
5498 MH103/0409 H 402 H-402 Sunil Singh
6334 MH103/0410 H 207 H-207 Sweety Sharma
6016 MH103/0411 H 1602 H-1602 Rajendra Kumar
5360 MH103/0412 B 402 B-402 Braham Deo Singh
5140 MH103/0413 H 1306 H-1306 Sawarn kaur
5158 MH103/0414 H 1803 H-1803 Savita Rani
5508 MH103/0415 H 2603 H-2603 Prakash kumar
5139 MH103/0416 B 1103 B-1103 Rahul
6360 MH103/0417 H 107 H-107 Anil Kumar
5280 MH103/0418 B 907 B-907 Rahul Rattan
5228 MH103/0419 B 307 B-307 Babita Singh
5167 MH103/0420 C 307 C-307 Harish
6302 MH103/0421 B 707 B-707 Jay Prakash Narayan Singh
5514 MH103/0422 H 2507 H-2507 Amit Gupta
5535 MH103/0423 B 1403 B-1403 Pravesh Kumar Jha
5709 MH103/0424 C 1002 C-1002 Qazi Tasawur
5240 MH103/0425 H 2502 H-2502 Rashi Singh Parihar
6485 MH103/0426 C 1306 C-1306 Rohit Shokeen
6313 MH103/0427 H 1103 H-1103 Ajay Kumar Giri
6012 MH103/0428 B 1102 B-1102 Disha
5354 MH103/0429 B 607 B-607 Amrit Agrawal
5564 MH103/0430 H 2402 H-2402 Sapna Sarwan
6363 MH103/0431 C 2403 C-2403 Sandeep Kumar
6357 MH103/0432 C 1207 C-1207 Nisha
5748 MH103/0433 C 1906 C-1906 Inderjeet
5180 MH103/0434 C 2502 C-2502 Rani Devi
6318 MH103/0435 H 607 H-607 Mamraj Tomar
6345 MH103/0436 H 407 H-407 Yag Dutt
5235 MH103/0437 H 1802 H-1802 Nirmala Devi
5298 MH103/0438 H 2203 H-2203 Jyoti Rani
5583 MH103/0439 H 2303 H-2303 Shashank Sahyogi
5125 MH103/0440 C 1903 C-1903 Ranjan Kumar Pradhan
5126 MH103/0441 H 102 H-102 Sunita Sangwan
5146 MH103/0442 B 1007 B-1007 Sandeep Kumar
5742 MH103/0443 C 2003 C-2003 Parveen Kumar Ruhil
5233 MH103/0444 H 2003 H-2003 Shruti Aggarwal
5248 MH103/0445 C 1502 C-1502 Jai Bhagwan Sharma
6359 MH103/0446 H 2602 H-2602 Sandeep Kumar
6304 MH103/0447 H 1302 H-1302 Sunil Kumar
5542 MH103/0448 H 307 H-307 Tushar Singh
5595 MH103/0449 B 706 B-706 Indra Preet Singh
6381 MH103/0450 C 602 C-602 Tanu Aggarwal
5288 MH103/0451 C 1106 C-1106 Anindita Samant Das
5698 MH103/0452 B 207 B-207 Jamsheed Ahmad Sheikh
6336 MH103/0453 C 1407 C-1407 Sudesh Kumar Yadav
5155 MH103/0454 H 807 H-807 Sunita Sharma
5296 MH103/0455 C 106 C-106 Pushpa Devi
5702 MH103/0456 C 107 C-107 Fahad Nazir Wasil
5585 MH103/0457 H 2606 H-2606 Pooja  Kaushik
5587 MH103/0458 H 2107 H-2107 Neeraj kumar chauhan
5491 MH103/0459 H 2206 H-2206 Nancy Manuel
5182 MH103/0460 H 1606 H-1606 Rishipal Dahiya
5154 MH103/0461 C 703 C-703 Vaibhav Krishan
5353 MH103/0462 C 2206 C-2206 Pankaj Singhal
5250 MH103/0463 B 1307 B-1307 Ajay
6386 MH103/0464 B 1407 B-1407 Bijender Singh
5141 MH103/0465 C 906 C-906 Dheeraj Kumar Choudhary
5262 MH103/0466 H 403 H-403 Parmila Devi
6297 MH103/0467 H 1607 H-1607 Kamal Kumar
5268 MH103/0468 C 1403 C-1403 Sakshi Kaushik
6311 MH103/0469 H 2002 H-2002 Navjeevan Bharti
6315 MH103/0470 B 906 B-906 Sanjeev Kumar
5721 MH103/0471 C 507 C-507 Santosh Sharma
5138 MH103/0472 C 2407 C-2407 Anita Devi
5157 MH103/0473 B 902 B-902 Rita Chawla
5259 MH103/0474 B 1303 B-1303 Nisha Sharma
5740 MH103/0475 B 1107 B-1107 Vijay Pal
6307 MH103/0476 H 907 H-907 Priyanka Banerjee
5373 MH103/0477 H 1207 H-1207 Meenu Mittal
5744 MH103/0478 C 2203 C-2203 Usha Jai Singh
5251 MH103/0479 C 707 C-707 Navjot Singh Chauhan
5503 MH103/0480 C 2503 C-2503 Digvijay Kumar
6355 MH103/0481 C 406 C-406 Soneesha
5676 MH103/0482 H 1106 H-1106 Sheetal Gupta
6330 MH103/0483 H 1706 H-1706 Sandeep Kumar
5516 MH103/0484 B 1207 B-1207 Ranjita
5220 MH103/0485 H 1403 H-1403 Alka Singh
6157 MH103/0486 C 2307 C-2307 Tara Negi
6387 MH103/0487 C 2102 C-2102 Jyoti Negi
5260 MH103/0488 B 107 B-107 Ekta Mehta
5758 MH103/0489 B 1003 B-1003 Santosh Yadav
6309 MH103/0490 H 602 H-602 Aakash Tuli
6293 MH103/0491 H 2207 H-2207 Zulihuma Mushtaq
5589 MH103/0492 B 602 B-602 Sumit  Kumar
5590 MH103/0493 H 302 H-302 Sunil  Pahwa
5144 MH103/0494 H 1006 H-1006 Naveen Boora
6378 MH103/0495 C 502 C-502 Sahil Dargan
6320 MH103/0496 B 103 B-103 Anupriya
5592 MH103/0497 H 303 H-303 Rajesh  Bakshi
5148 MH103/0498 C 103 C-103 Kedarnath Tiwari
5701 MH103/0499 H 806 H-806 Ghulam Nabi Bhat
5512 MH103/0500 H 103 H-103 Sarita Rani
5365 MH103/0501 C 1107 C-1107 Bhushan Kumar Dhingra
6383 MH103/0502 H 1007 H-1007 Gaurav Shokeen
5236 MH103/0503 C 1103 C-1103 Neetu
6337 MH103/0504 H 202 H-202 Nisha
5972 MH103/0505 H 2103 H-2103 Ruchi Gupta
5192 MH103/0506 H 2007 H-2007 Nisha Arya
5187 MH103/0507 H 1507 H-1507 Sunil Gulia
5750 MH103/0508 C 203 C-203 Rakesh Jangra
6362 MH103/0509 C 1802 C-1802 Joginder Rana
5754 MH103/0510 H 1107 H-1107 Kunal Pushkar
6323 MH103/0511 C 1907 C-1907 Anju Bhatia
5561 MH103/0512 H 507 H-507 Taru Sharma
5152 MH103/0513 H 206 H-206 Gaurav Berwal
5279 MH103/0514 H 2307 H-2307 Vandana Sharma
6491 MH103/0515 C 2507 C-2507 Manoj Kumar Jain
5363 MH103/0516 B 1006 B-1006 Phool Chand Sharma
6466 MH103/0517 C 902 C-902 Manish Mehta
5534 MH103/0518 C 2002 C-2002 Latesh
5533 MH103/0519 C 1206 C-1206 Shashi Bhalla
5369 MH103/0520 B 807 B-807 Poonam
                                     ALLOTMENT SHEET 2 BHK D TYPE
5019 MH103/0521 E 1204 E-1204 Kamlesh
6125 MH103/0522 E 204 E-204 Vinod Kumar Panchal
5796 MH103/0523 G 204 G-204 Manish Kumar Verma
6108 MH103/0524 D 104 D-104 Jaya Gupta
6065 MH103/0525 G 201 G-201 Neelam Rani
5552 MH103/0526 F 301 F-301 Harsh Sharma
5109 MH103/0527 F 601 F-601 Varun Chopra
5435 MH103/0528 E 801 E-801 Hardik Verma
5028 MH103/0529 G 1002 G-1002 Vaishali
5116 MH103/0530 D 702 D-702 Nisha Vats
5822 MH103/0531 F 202 F-202 RENU DHAMIJA
6455 MH103/0532 F 501 F-501 Annu
6446 MH103/0533 G 504 G-504 Jyoti Juneja
5089 MH103/0534 E 302 E-302 Nitin Sharma
5453 MH103/0535 F 701 F-701 Preksha Chaudhary
5017 MH103/0536 G 804 G-804 Manju Devi
5562 MH103/0537 D 601 D-601 Manish Garg
5836 MH103/0538 G 501 G-501 Rahul Baisoya
5605 MH103/0539 D 202 D-202 Ruby  Upadhayay
6149 MH103/0540 E 403 E-403 Jyoti Malhotra
5668 MH103/0541 E 604 E-604 Yogesh  Sharma
6105 MH103/0542 E 103 E-103 Pooja Gulliya
5046 MH103/0543 E 701 E-701 Deepa
5082 MH103/0544 G 1102 G-1102 Sushila
5560 MH103/0545 D 504 D-504 Arpit Gupta
5058 MH103/0546 D 1402 D-1402 Pratibha Gupta
5072 MH103/0547 D 802 D-802 Sonia
6100 MH103/0548 G 703 G-703 Bharat Gupta
5115 MH103/0549 E 1304 E-1304 Ekta Sharma
6452 MH103/0550 D 602 D-602 Madan Lal
5333 MH103/0551 D 603 D-603 Kavita
6155 MH103/0552 F 104 F-104 Rakhi Sharma
5792 MH103/0553 G 303 G-303 Rajendra Kumar Dua
5821 MH103/0554 G 904 G-904 VIVEK KUMAR SINGH
6407 MH103/0555 D 804 D-804 Harender Kumar
5112 MH103/0556 F 403 F-403 Shaurya Kataria
5819 MH103/0557 E 902 E-902 SONIA KHURANA
5566 MH103/0558 G 903 G-903 Suman Khokha
5071 MH103/0559 G 403 G-403 Shaveta Rajpal
5794 MH103/0560 G 1201 G-1201 Rajnish
6106 MH103/0561 G 801 G-801 Vijay Khot
5020 MH103/0562 E 1004 E-1004 Kusum Lata
6077 MH103/0563 G 402 G-402 Chander Kanta
5833 MH103/0564 D 1104 D-1104 Gaurav Kumar
5767 MH103/0565 G 102 G-102 Deepmala Verma
5007 MH103/0566 E 201 E-201 Navneet Saini
5407 MH103/0567 E 601 E-601 Ankit  Sharma
6090 MH103/0568 D 1102 D-1102 Jyoti Moti
5837 MH103/0569 D 902 D-902 Nishu  Arya
6435 MH103/0570 D 401 D-401 Prem Chugh
6403 MH103/0571 G 1302 G-1302 Anita
5033 MH103/0572 E 304 E-304 Kuldeep Singh
6126 MH103/0573 E 704 E-704 Tanya Porwal
5771 MH103/0574 D 301 D-301 Anuradha
5101 MH103/0575 G 603 G-603 Manjeet Kaur
5785 MH103/0576 E 202 E-202 Shiv Kumar Marhkan
5094 MH103/0577 D 403 D-403 Swati Chauhan
6043 MH103/0578 E 1102 E-1102 Yogesh Kashyap
6448 MH103/0579 F 703 F-703 Jonney
6398 MH103/0580 G 304 G-304 Poonam Gupta
5846 MH103/0581 G 602 G-602 Koundinya  Nellutla
5383 MH103/0582 F 504 F-504 Kavita Bhasin
5401 MH103/0583 D 1302 D-1302 Chetan Kumar
5609 MH103/0584 E 804 E-804 Sandeep
5766 MH103/0585 F 801 F-801 Anita Sharma
6099 MH103/0586 G 104 G-104 Dakshita Tiwari
5162 MH103/0587 D 701 D-701 Joni
5121 MH103/0588 D 1203 D-1203 Rahul  Kansal
5431 MH103/0589 G 902 G-902 Mamta Sharma
5452 MH103/0590 F 804 F-804 Kavita  Sindhu
5779 MH103/0591 G 802 G-802 Jolly Amarjeet Singh
5599 MH103/0592 D 502 D-502 Munish Goswami
6053 MH103/0593 D 203 D-203 Sushil Kumar Verma
5971 MH103/0594 E 1201 E-1201 ANKITA
6089 MH103/0595 F 304 F-304 Vikas
6067 MH103/0596 E 303 E-303 Brijendra Bhardwaj
5119 MH103/0597 E 503 E-503 Sumit Godara
6060 MH103/0598 D 1103 D-1103 Vineet Kumar Vatsa
5008 MH103/0599 G 103 G-103 RAHUL SINGH PRADHAN
5113 MH103/0600 G 1401 G-1401 Sunita  Kumari
5390 MH103/0601 D 1003 D-1003 Neha  Arora
5079 MH103/0602 D 303 D-303 Jyoti  Sharma
6142 MH103/0603 E 1302 E-1302 Seema Dagar
6093 MH103/0604 E 802 E-802 Rohit Safaya
5399 MH103/0605 F 203 F-203 Manoj Bhardwaj
5034 MH103/0606 F 101 F-101 Vinod Kumar
6138 MH103/0607 F 702 F-702 Preeti Pant
5458 MH103/0608 G 503 G-503 Atit Ahlawat
5099 MH103/0609 E 301 E-301 Neetu  Garg
6456 MH103/0610 D 604 D-604 Jasbir Singh
5804 MH103/0611 G 702 G-702 GARIMA
5045 MH103/0612 F 602 F-602 Gayatri Rani
5043 MH103/0613 D 1304 D-1304 Swarn Kumar Saha
6150 MH103/0614 F 303 F-303 Ashwani
5219 MH103/0615 G 302 G-302 Rekha Yadav
5093 MH103/0616 G 1001 G-1001 Kuldeep  Singh
5055 MH103/0617 D 1303 D-1303 Virendra Singh Garewal
5062 MH103/0618 D 901 D-901 Shrawan Sah
5786 MH103/0619 G 601 G-601 Manoj Rani
6037 MH103/0620 E 903 E-903 Juglal
5813 MH103/0621 G 1003 G-1003 DEEPAK DABLA
6541 MH103/0622 G 701 G-701 Dipayan Bhattacharyya
5021 MH103/0623 F 204 F-204 Raminder Chauhan
5824 MH103/0624 G 1403 G-1403 Manoj Kumar
6117 MH103/0625 E 1404 E-1404 Manoj Pande
5050 MH103/0626 E 1002 E-1002 Varun Kumar  Singh
6082 MH103/0627 G 101 G-101 Asutosh Gupta
5414 MH103/0628 G 901 G-901 Subhankar  Chaudhary
6062 MH103/0629 D 1403 D-1403 Vijay Kant Saini
5445 MH103/0630 E 901 E-901 Babita Kaushik
5834 MH103/0631 D 1301 D-1301 Sapna Shukla
5123 MH103/0632 D 803 D-803 Sher Singh Bhuker
5389 MH103/0633 E 1003 E-1003 Akhileshwar  Das
5805 MH103/0634 D 1101 D-1101 SHIVI AGARWAL
5060 MH103/0635 E 1103 E-1103 Gaurav Kumar
6123 MH103/0636 F 402 F-402 Dev Mittal
5422 MH103/0637 E 1303 E-1303 Virender Kataria
6102 MH103/0638 D 801 D-801 Amrit  Kumar
5392 MH103/0639 E 1202 E-1202 Seema  Dubey
5081 MH103/0640 G 202 G-202 Kusum
5415 MH103/0641 E 504 E-504 Kanika Malhotra
6132 MH103/0642 D 1002 D-1002 Amit Chugh
5451 MH103/0643 F 201 F-201 Aditya Soni
5386 MH103/0644 E 101 E-101 Usha Rani
6118 MH103/0645 E 603 E-603 Shikhar Kapila
5052 MH103/0646 E 1101 E-1101 Ajay  Gupta
5835 MH103/0647 D 904 D-904 Rajendra Kumar Jaga
6431 MH103/0648 G 1204 G-1204 Kumar Gaurav
6051 MH103/0649 D 404 D-404 Vipin Kumar
6442 MH103/0650 D 703 D-703 Sangeeta Kumari
6025 MH103/0651 G 1203 G-1203 Raj Kumar Singh
5447 MH103/0652 E 401 E-401 Alka Anat
5108 MH103/0653 E 602 E-602 Sushma Sihag
6064 MH103/0654 F 302 F-302 Ritu Devi
5831 MH103/0655 G 1402 G-1402 Sapna Yadav
6484 MH103/0656 G 1104 G-1104 Uttama Gupta
5810 MH103/0657 G 404 G-404 MOHD ENAM  KHAN
6136 MH103/0658 E 501 E-501 Akhil Dahiya
5224 MH103/0659 G 1404 G-1404 Megha Aggarwala
5421 MH103/0660 F 704 F-704 Animesh Halder
5107 MH103/0661 F 404 F-404 Rishabh Jain
5092 MH103/0662 D 1202 D-1202 Kamal Singh Chauhan
6408 MH103/0663 D 1401 D-1401 Gopal Chandra Joshi
5664 MH103/0664 E 1401 E-1401 Avesh Awasthi
5391 MH103/0665 G 301 G-301 Anuradha Upadhyay
5610 MH103/0666 E 203 E-203 Pankaj Sharma
5403 MH103/0667 E 1403 E-1403 Dhanesh Kumar Goan
6113 MH103/0668 E 1203 E-1203 Manpreet Kaur Sethi
5543 MH103/0669 D 103 D-103 Neelam
6558 MH103/0670 G 604 G-604 Parveen Kumar
6059 MH103/0671 E 1001 E-1001 Pooja  Kalwani
5221 MH103/0672 F 803 F-803 Deepa Dubey
5781 MH103/0673 F 603 F-603 Dadan  Baitha
6396 MH103/0674 E 1104 E-1104 Kamal Kumar Jindal
6147 MH103/0675 D 302 D-302 Mukesh Khatri
6072 MH103/0676 F 604 F-604 Mishri Devi
5419 MH103/0677 D 101 D-101 Neetu
6131 MH103/0678 E 402 E-402 Adity  Laroiya
5080 MH103/0679 G 502 G-502 Rekha Dogra
5023 MH103/0680 G 1303 G-1303 Naresh Singh Dobal
5977 MH103/0681 E 803 E-803 Sita Bhandari
5603 MH103/0682 D 102 D-102 Ritu Nayyar
5600 MH103/0683 D 204 D-204 Dilip Kumar Jaisingh
6094 MH103/0684 E 703 E-703 Kavita Khanna
5117 MH103/0685 D 304 D-304 Ishrat  Khan
5394 MH103/0686 E 1301 E-1301 Anita Deswal
5826 MH103/0687 D 1004 D-1004 Anju Madan
6461 MH103/0688 D 1001 D-1001 Bhupendra Nath
5455 MH103/0689 G 1004 G-1004 Ria Garg
5832 MH103/0690 D 1201 D-1201 Vimla Rana
6109 MH103/0691 E 502 E-502 Sudesh Gupta
6087 MH103/0692 G 1304 G-1304 Naveen Kumar
5009 MH103/0693 G 1202 G-1202 Ambrish Kumar Gupta
5442 MH103/0694 D 903 D-903 Harbir  Singh
6058 MH103/0695 E 404 E-404 Meenu Bhatia
5612 MH103/0696 D 704 D-704 Akhilesh Kumar Awasthi
6081 MH103/0697 D 503 D-503 Kiran Singh
5780 MH103/0698 D 201 D-201 Jolly Tajinder Kaur
5042 MH103/0699 D 402 D-402 Rakhi Khowal
5381 MH103/0700 G 704 G-704 Sachin
5411 MH103/0701 G 203 G-203 Divya Gupta
5420 MH103/0702 F 503 F-503 Ramesh Chander
5448 MH103/0703 E 102 E-102 Seema
5388 MH103/0704 G 1101 G-1101 Aman Raj
5802 MH103/0705 F 102 F-102 NARENDER KUMAR
6115 MH103/0706 E 702 E-702 Gouri Samant
6463 MH103/0707 E 904 E-904 Deepak Kumar Khanna
5563 MH103/0708 G 1301 G-1301 Radheshyam Garg
5330 MH103/0709 G 401 G-401 Mohit Chopra
6009 MH103/0710 D 1204 D-1204 Sanjeevan
6146 MH103/0711 F 502 F-502 Santra
6404 MH103/0712 D 501 D-501 Kalpajeet Neog
5410 MH103/0713 D 1404 D-1404 Suraj Bhan
5018 MH103/0714 F 401 F-401 Ishant Monga
5774 MH103/0715 F 103 F-103 Geeta Gupta
6031 MH103/0716 G 1103 G-1103 Uday Bhan  Kushwaha
5608 MH103/0717 G 803 G-803 Jitendra Singh
5114 MH103/0718 E 104 E-104 Bharat Bhushan
6046 MH103/0719 E 1402 E-1402 Saloni Choudhary
6047 MH103/0720 F 802 F-802 Vijay Vikram  singh

 

MAHIRA HOMES 103 WAITING LIST ALLOTMENT
Waiting List 2 BHK A TYPE
Appl. No. Cust. ID Tower Unit No. Unit Details Applicant Name
5465 Yujvender Janghu
5904 SHRADHA SHARMA
5886 ABHAY BHATIA
6018 Anil kumar Chaurasia
5658 Barkha  Dhingra
6276 Nitin  Lali
6419 Shipra
5636 Punam
6481 Deepa Tyagi
6289 Attar  Singh
5467 Praveen Yadav
5809 DEEPTI SETHI
5909 AROHI SINGLA
6285 Rizwan Ali
5010 Mrinali Katiyar
6472 Neelam Saxena
5573 Devinder Singh Khokha
6271 Bhumika  Kashyap
5626 Satish
6217 PREET SINGH
5878 SUNITA DEVI
5865 Sandeep
5571 Mayank Chillar
6190 Jitender Kumar
5657 Arti Hemrajani
6232 BABLI
5945 Umesh Pandey
6167 Archana Chaurasia
6164 NUTAN SHARMA
5348 Jagdish
5866 Ratnesh Ahuja
6257 Anjali  Rani
5616 Rajiv Kumar
5323 Anurag Halder
6280 Sanjeev Kumar
5308 Shrawani  Sinha
5625 Rakesh Yadav
5939 Priyanka Kaushik
5661 Sudhir Kumar yadav
5913 Rohit Shukla
5490 Sanjeev Singh
5873 Usha Sharma
5660 ram phal yadav
6238 MANJEET SINGH
5303 Sushma Banghel
5307 Chander Kanta
5481 Ashish Ahlawat
5848 ARVIND  KUMAR
6180 Sita Ram
5896 RAJENDER SINGH RANA
5877 ROSHNI SEHGAL
6267 Smt.Anita Mehlawat
6186 Monu Navin Kumar Sharma
5953 Sandeep Gupta
6212 AJAY KUMAR KIRAR
5902 SAURABH SHARMA
6214 ISHTAKHAR MOHAMMAD
6268 Kuldeep Rathore
5849 NEENA  MALHOTRA
5197 Shankar  Prasad
5205 Minku
6222 YASHPAL
5198 Pushpa  Das
5858 Mini Ojha
5869 VIKAS BEEL
Waiting List 2 BHK B TYPE
5134 Kunal Singh
5688 Nisar Ahmad Mir
5581 MAHAVIR SINGH DESWAL
5230 Pushpa Sanwal
5732 Mukesh kumar sharma
6344 Vinay Kumar Sharma
5291 Somdutt Sharma
5272 Ravi Shah
5745 Malini Mahajan
5724 Harwinder Singh
5361 Kirti Dahiya
5501 Mohammad Ayub Khan
5195 Brijesh Malhotra
5579 Vijay Kamboj
5328 Mansi Tewari
5194 Himanshu Janghu
5255 Chandan Kumar
5710 Shveta Jain
5374 Ruchika Rawat
6468 Naveen Kumar
6464 Ganesh Bhatt
5511 Karan Dua
5682 Niti Singh
5270 Prabhjot Kaur
5717 Surender Singh Rawat
5436 Dharmendra jai Singhani
5594 Kamlesh Kumari
5278 Ravi Tyagi
5728 Rishabh  Dahiya
6354 Dennis Kansotia
5734 Virender
6467 Renu Mudgil
6380 Gayatri Bhatt
5704 Pankaj Kumar
6369 Shubhendu Shankar Das
6298 Praveen Kumar
5680 Rajesh Singh
5760 Maya Devi
5165 Deepak Sahyogi
5253 Santosh
6462 Jyoti
6331 Archana Singhal
5355 Archana Mehta
5522 Ompati
5181 Sunita
5277 Neer Singh Lohia
5674 Ajaz Ahmad Banday
6374 Suman
5519 Sumit Bhardwaj
6321 Harmandeep Singh Virk
5150 Soni Sarwan
5234 Sneha Pant
6382 Navita Ranee
5665 Sarvesh Tyagi
5256 Alok Sharma
5671 Ajinkya Manohar Sawardekar
5275 Kundan Kumar
6352 Usha Gupta
5521 Shiv Ram Meena
5258 Pramod Kumar
5762 Raj Bala
5577 Ritika Garg
5525 Gourav Narang
5153 Sunita Tickoo
5749 Bharti
Waiting List 2 BHK D TYPE
Appl. No. Tower Unit No. Unit Details Applicant Name
6044 Manju Devi
5076 Rani Jain
5088 Rafat Khan
5428 Kirti  Agrawal
5791 POONAM SAINI
5772 Nasir Khan
5102 Ashok Kumar Sehra
5027 Yogender  Singh
6144 Amit Kumar Trivedi
6156 Kartik Marhkan
5555 Nazia  Khan
6111 Ravinder Singh
6143 Sushil Gautam
5604 Seema  Nayyar
5459 Virender  Kumar
6050 Pratima
6041 Kavita Devi
6430 Rajender Singh Tanwar
6120 Ratnesh Kumar Gupta
5433 Kumar  Abhishek
6076 Indu
5083 Amita Agarwal
6110 Anita Sharma
5830 Vikas Kumar
6075 Abhay Kumar Singh
5844 Novita Veena Babbar
6074 Bidisha Kumari
5798 SHAMBHU ARORA
5334 Shakuntla Devi
5816 NIRAJ  TIWARI
6130 Vikas Suhag
5454 Sujata  Dey
5056 Jaseem Sultana
5091 Bhabani Roy
6116 Amit Kumar Singh
5842 Kuldeep Jangra
6135 Sudhir Mandal
5059 Abha Pandey
5382 Meenakshi
6141 Nitu Raj
6036 Dheeraj Taneja
5777 Sunita
5397 Sunita Yadav
6070 Rajesh Singh Tomar
6410 Iftikhar Hasan
5761 Rajan Kumar
6040 Pratima Devi
6153 Sewa Ram Verma
5768 Sandeep  Kumar
6437 Vinod Yadav

Congratulations to all successful Allottees ….. !